Надежда консулт

Счетоводни услуги в град София

Всеки бизнес има нужда от сигурно счетоводно обслужване.

"Счетоводна къща Надежда консулт" ЕООД предлага професионално и качествено счетоводно обслужване с индивидуален подход към всеки клиент, съобразен с неговите изисквания и нужди:

  • абонамантно счетоводно и ТРЗ обслужване;
  • еднократни услуги и консултации;
  • годишно счетоводно и данъчно приключване;
  • обяваване на ГФО в Търговския регистър.

Цените на предлаганите услуги са изцяло съобразени с клиентите. Ключовите основи, на които залага фирмата са: достъпни условия за всеки бизнес, конфиденциалност, бързина и доверие.

"Счетоводна къща Надежда консулт" ЕООД осигурява на клиентите си необходимата сигурност по отношение на счетоводната и данъчна отчетност. Ние не само регистрираме и осчетоводяваме документите Ви, но предлагаме своевременна информация и консултация, за да правите винаги най-добрия избор.

Работата е изцяло съобразена с изискванията на Българското законодателство и се извършва на специализиран счетоводен софтуер, което позволява бързина и точност.

Счетоводни консултации
Счетоводно обслужване
ТРЗ и личен състав
Годишно приключване