Надежда консулт
Счетоводни услуги в град София

Цени

Цената на счетоводното обслужване зависи от документооборота, числеността на персонала и спецификата на фирмата.

При подписване на договор за счетоводно обслужване:

  • БЕЗПЛАТНО изготвяне и публикуване на Годишна данъчна декларация и Годишен отчет за дейността.
  • БЕЗПЛАТНО публикуване на Годишен финансов отчет  в Търговският регистър.

 

Счетоводно обслужване на фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 3 осигурени лица

 

Брой документи месечно Фирми занимаващи се с услуги Фирми занимаващи се с търговия Фирми занимаващи се с производство
до 30 док. месечно 80 лв. 120 лв. 140 лв.
от 30 до 50 док. месечно 120 лв. 150 лв. 180 лв.
от 50 до 80 док. месечно 150лв. 200лв 230 лв.
над 80 док месечно по договаряне по договаряне

по договаряне

 

Счетоводно обслужване на фирми, регистрирани по ЗДДС с до 3 осигурени лица

 

Брой документи месечно Фирми занимаващи се с услуги Фирми занимаващи се с търговия Фирми занимаващи се с производство
до 30 док. месечно 150 лв. 200 лв. 250 лв.
от 30 до 50 док. месечно 200 лв. 250 лв. 280 лв.
от 50 до 80 док. месечно 250 лв. 300 лв. 330 лв.

над 80 док. месечно

по договаряне по договаряне по договаряне

 

ТРЗ обслужване

Бой персонал Увеличение на стандартната цена
 3-10 лица  10 лв/лице
 11-20 лица  15 лв/лице
 над 21 лица  по договаряне

 

Годишно приключване с изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и отчет към НСИ (еднократна услуга)

1. Фирми и ЕТ с до 20 документа  150 лева
2. Фирми и ЕТ с до 50 документа  250 лева
3. Фирми и ЕТ с до 100 документа  350 лева
4. Физически лица  25 лева на приложение

 

*Цената за пълно счетоводно обслужване винаги може да бъде обсъдена и коригирана в зависимост от клиента.

*При подписване на договор за абонаментно счетоводно обслужване за предлаганите счетоводни услуги,

съствянето на годишен финансов отчет е  безплатно.