Надежда консулт
Счетоводни услуги в град София

Годишно счетоводно приключване

"Счетоводна къща Надежда консулт" ЕООД разполага с квалифицирани кадри, които извършват:

  • годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети за нуждите на НАП, НСИ подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по вписванията;
  • подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по вписванията;
  • изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ за физически и юридически лица.

Сред клиентите на фирмата са малки, средни и големи предприятия от всички области на стопанския живот - търговия, услуги, транспорт, производство. Предлага цялостно счетоводно обслужване от началото на бизнеса Ви до годишното приключване.